Interaktiv artbestämning av vilda svenska växter

Author: Jan Olof Nordenstam; Ingmar Tönnby; Ulf Larsson
Artbestämning bland vilda landlevande svenska växter. Begränsat till arter som är beskrivna i Virtuella Floran

www.digiflora.se

Language:

Swedish,

Media:

Internet

Free or Commercial:

Free

Software:

- - -

Organism group:

Plants

Geography:

Europe

Habitat:

Terrester (land living)